iPhone 5s จอฟ้า รีเครื่องเอง

iPhone 5s จอฟ้า รีเครื่องเอง

เขียนโดย ร้าน Jenny Service. Posted in งานซ่อม.

ซ่อมไอโฟน 5s จอฟ้า รีสตาร์ทเอง ส่งมาซ่อมจาก จ.สุรินทร์ จัดให้ครับ

อาการจอฟ้า เมนบอร์ดเสีย

 

Open Chat.
1
Close chat
เช็คอาการเสีย เช็คราคา ตรวจสอบสภาพเครื่อง สอบถามได้โดยตรง

เริ่มคุย : เฟสบุค